Op dit moment bekijkt u de openbare internetsite van de STUIM. De onderstaande voorwaarden zijn van toepassing op de informatie die u op deze website aantreft.

Voorwaarden
Door het verdere gebruik van deze site na het openen ervan, verklaart de gebruiker zich volledig akkoord met de volgende voorwaarden. STUIM doet alles wat redelijkerwijs mag worden verwacht om te zorgen dat de informatie op deze site accuraat en actueel is, is het toch mogelijk dat op deze website onjuistheden, verouderde informatie of typefouten staan. Daarom geeft STUIM geen garanties over de juistheid of volledigheid van de informatie op deze site. Verder aanvaardt STUIM geen enkele aansprakelijkheid, verplichting of verantwoordelijkheid voor eventueel foutieve of onvolledige informatie op deze site. Het eigendomsrecht op de namen, afbeeldingen, logo’s en foto’s van de diensten van stuim berust bij STUIM en/of de aan STUIM gelieerde organisaties.

Eventuele verwijzingen naar door derden geboden of geleverde informatie, inhoud, goederen, producten, processen of diensten via een handelsnaam, handelsmerk, fabrikantennaam of op andere wijze tijdens het gebruik van deze website, betekenen niet automatisch de goedkeuring, instemming of aanbeveling daarvan of de verbinding daarmee met STUIM. Bovendien is het mogelijk dat deze website aan andere websites gekoppeld is, waarop STUIM geen invloed uitoefent of die niet door STUIM onderhouden worden. STUIM heeft de sites die aan deze site gekoppeld zijn niet of niet allemaal gecontroleerd en STUIM is niet verantwoordelijk voor de inhoud van dergelijke sites, of van eventuele pagina’s die niet rechtstreeks op de sites staan of van andere sites die aan dergelijke sites gekoppeld zijn. STUIM biedt deze koppelingen alleen maar voor uw gemak aan en het feit dat STUIM een dergelijke koppeling aanbiedt, betekent niet dat STUIM deze sites aanbeveelt of goedkeurt. Het gebruik van en het rondkijken op deze website vinden volledig op eigen risico plaats. STUIM noch enige andere partij die betrokken is bij het maken, produceren of leveren van deze site is aansprakelijk voor eventuele directe, incidentele, indirecte of gevolgschade of strafvergoeding als gevolg van uw toegang tot of gebruik van deze site. Onder voorbehoud van het bovenstaande wordt alles op deze site aangeboden ‘zoals het is’ en ‘zoals het beschikbaar is’ zonder enige uitdrukkelijke of stilzwijgende garanties, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, stilzwijgende garanties over verhandelbaarheid, geschiktheid voor een bepaald doel, of het niet aantasten van de intellectuele eigendom van derden. STUIM behoudt het recht voor te allen tijde, zonder nadere kennisgeving aanvullingen, verbeteringen, correcties en/of wijzigingen op deze website en deze voorwaarden aan te brengen.

Directie STUIM,

Ron Haanschoten
Wibo Langeveld