Personeelsmanagement

Hoe voldoe ik aan de eisen die gesteld worden aan goed personeelsbeleid? Mijn organisatie groeit en een goed gefundeerd personeelsbeleid wordt steeds belangrijker. Hoe zorg ik dat de performance van de medewerkers en de organisatie gelijk opgaan?

STUIM helpt door aan te geven hoe persoonlijke ontwikkeling tot stand komt en wat de medewerker en leidinggevende daarbij nodig hebben.

Zodra een medewerker weet wat precies van hem wordt verwacht en met name hoe hij dit kan realiseren, is het voor de leidinggevende makkelijker om de medewerker te coachen en samen te streven naar dit beoogde resultaat.

Een duidelijk ontwikkelplan voor de medewerker geeft structuur en duidelijkheid voor iedereen en bovendien blijft iedereen in beweging. Zowel de medewerker als de leidinggevende. Beoordelings- en functioneringsgesprekken zijn dan bijna niet meer nodig omdat iedereen weet waar de medewerker staat in zijn ontwikkeling.

Met praktische oefeningen traint STUIM de leidinggevende en biedt hem handvatten om zijn medewerkers te coachen en optimaal te begeleiden in dit ontwikkelproces.
Het vormgeven van personeelsbeleid is ook onderdeel van de training, zodat na de training een complete opzet beschikbaar is voor het P&O-beleid
dat precies past bij jouw organisatie. Uiteraard beschik je dan ook over de vaardigheden die nodig zijn om het beleidsplan goed uit te voeren.

Neem contact op

met STUIM dan kunnen wij bespreken of wij ook iets voor jouw personeelsbeleid kunnen betekenen.